Perustietoa verotusperiaatteista vuonna 2015

Työntekijältä perittävät maksut vuonna 2015
TyEL-maksu
5,70 % 18 – 52-vuotiaat
7,20 % 53 – 67-vuotiaat

Sotu vuonna 2015 ja sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit
Maksuluokka 2,08 %

Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2015
TyEL keskimäärin 18,30 %

Työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2015
Työntekijäprosentti 0,65 %
Osaomistajaprosentti 0,24 %
Työnantajaprosentti 0,80 %

Päivärahat 2015
Kokopäiväraha nousee 39 eurosta 40 euroon ja osapäiväraha pysyy samana eli 18 euroa

Kilometrikorvaukset 2015
Oman auton kilometrikorvaus 44 snt/km
Käyttöauton kilometrikorvaus 12 snt/km

Etuudet ja korvaukset 2015
Ateriakorvaus 10,00 €
Puhelinetu 20,00 €
Matkapuhelinetu 20,00 €
Ruokailulippu 6,20 €

Arvonlisävero
Yleinen arvonlisäverokanta on 24 % ja alennetut verokannat 14 % sekä 10 %

Yhteisövero 20 %
Pääomatulon verokanta on 30 % ja 30 000 euron ylittävältä osalta 33 %

Peruskorko
Peruskorko on 0,25 % ajalla 1.1. – 30.06.2015
Edustuskulujen vähennysoikeus palaa takaisin 50 prosenttiin
Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan: tulo vähintään 12.325,56 €
Yrittäjän oikeus osa-aikaeläkkeeseen: tulo vähintään 15.004,29 €