Perustietoa verotusperiaatteista vuonna 2016

Työntekijältä perittävät maksut vuonna 2016
TyEL-maksu
5,70 % 18 – 52-vuotiaat
7,20 % 53 – 67-vuotiaat

Sotu vuonna 2016 ja sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit
Maksuluokka 2,12 %

Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2016
TyEL keskimäärin 18,90 %

Työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016
Työntekijäprosentti 1,15 %
Osaomistajaprosentti 0,46 %
Työnantajaprosentti 1,00 %

Päivärahat 2016
Kokopäiväraha pysyy samana 40 eurona ja osapäiväraha nousi 19 euroon

Kilometrikorvaukset 2016
Oman auton kilometrikorvaus 43 snt/km
Käyttöauton kilometrikorvaus 11 snt/km

Etuudet ja korvaukset 2016
Ateriakorvaus 10,00 €
Puhelinetu 20,00 €
Matkapuhelinetu 20,00 €
Ruokailulippu 6,30 €

Arvonlisävero
Yleinen arvonlisäverokanta on 24 % ja alennetut verokannat 14 % sekä 10 %

Yhteisövero 20 %
Pääomatulon verokanta on 30 % ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 %

Peruskorko
Peruskorko on 0,00 % ajalla 1.1. – 30.6.2016

YEL alaraja 7.557,19 €
Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan: tulo vähintään 12.420,00 €
Yrittäjän oikeus osa-aikaeläkkeeseen: tulo vähintään 15.114,37 €

Kelan sairauspäiväraha-anomukset
Lähetettävä 2 kuukauden kuluessa sairastumisesta.

Työtapaturmasta ilmoittaminen 1.1.2016 alkaen
Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapaturmasta työnantajalle heti olosuhteiden salliessa.
Työtapaturmasta täytyy ilmoittaa viimeistään 10 päivän kuluessa vakuutusyhtiölle.
Vakuutusyhtiön on annettava korvauspäätös viimeistään 30 päivän kuluessa.