Perustietoa verotusperiaatteista vuonna 2017

Työntekijältä perittävät maksut vuonna 2017
TyEL-maksu
6,15 % 17 – 52-vuotiaat
7,65 % 53 – 62-vuotiaat
6,15 % yli 63 vuotiaat

Sotu vuonna 2017 ja sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit
Maksuluokka 1,08 %

Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2017
TyEL keskimäärin 17,95 %

Työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017
Työntekijäprosentti 1,6 %
Osaomistajaprosentti 0,8 %
Työnantajaprosentti 0,8 %

Päivärahat 2017
Kokopäiväraha 41 euroa ja osapäiväraha 19 euroa.

Kilometrikorvaukset 2017
Oman auton kilometrikorvaus 41 snt/km
Käyttöauton kilometrikorvaus 11 snt/km

Etuudet ja korvaukset 2017
Ateriakorvaus 10,25 €
Puhelinetu 20,00 €
Matkapuhelinetu 20,00 €
Ruokailulippu 6,40 €

Arvonlisävero
Yleinen arvonlisäverokanta on 24 % ja alennetut verokannat 14 % sekä 10 %

Yhteisövero 20 %
Pääomatulon verokanta on 30 % ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 %

Peruskorko
Peruskorko on 0,00 % ajalla 1.1. – 30.6.2017

Yrittäjälle
YEL alaraja 7.645,25 €
Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan: tulo vähintään 12.564,00 €

Kelan sairauspäiväraha-anomukset lähetettävä 2 kuukauden kuluessa sairastumisesta.

OmaVero
Verotili-palvelu korvautuu OmaVerolla. Verotiliviite poistuu käytöstä ja oma-aloitteiset verot maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Verotiliviitettä voi käyttää alkuvuonna 2017. Veroilmoitusten myöhästymismaksut: 1 – 45 päivää myöhässä 3 €/päivä enintään 135 €, yli 45 päivää myöhässä 135 € + 2 % myöhässä ilmoitetusta verosta.