Perustietoa verotusperiaatteista vuonna 2018

Työntekijältä perittävät maksut vuonna 2018
TyEL-maksu
6,35 % 15 – 52-vuotiaat
7,85 % 53 – 62-vuotiaat
6,35 % 63 – 67-vuotiaat

Sotu vuonna 2018 ja sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit
Maksuluokka 0,86 %

Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2018
TyEL keskimäärin 17,75 %

Työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018
Työntekijäprosentti 1,90 %
Osaomistajaprosentti 0,65 %
Työnantajaprosentti 0,65 %

Päivärahat 2018
Kokopäiväraha 42 euroa ja osapäiväraha 19 euroa.

Kilometrikorvaukset 2018
Oman auton kilometrikorvaus 42 snt/km
Käyttöauton kilometrikorvaus 10 snt/km

Etuudet ja korvaukset 2018
Ateriakorvaus 10,50 €
Puhelinetu 20,00 €
Matkapuhelinetu 20,00 €
Ruokailulippu 6,50 €

Peruskorko
Peruskorko on -0,25 % ajalla 1.1. – 30.6.2018

Yrittäjälle
YEL alaraja 7 656,26 €
Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan: tulo vähintään 12 576,00 €

Lisätietoa saatavilla:
Verohallinnon päätös vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018

Verotus
Vuoden 2018 verokortit tulevat voimaan 1.2.2018. Toimittakaa paperinen verokortti palkanlaskentaan mahdollisimman pian, viimeistään ennen helmikuun ensimmäistä palkanmaksua. Jos verokortti puuttuu, joudumme pidättämään veroa 60 % mukaan. Käytämme automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä. Verokorttiin tulee merkitä B-vaihtoehto ruksilla, jos haluaa käyttää tätä tietoa. Emme ole saaneet verotietoja sähköisesti verottajalta.

Muutoksenhakuaika
Muutoksenhakuaika lyheni tänä vuonna viidestä kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Muutoksen hakemista verovuoteen 2016 koskevat vielä vanhat säännöt.

Maahantuonti
Arvonlisäverovelvollisten yritysten maahantuonnin arvonlisäveron periminen ja valvonta siirtyvät 1.1.2018 Tullilta Verohallinnolle. Muiden, esimerkiksi yksityishenkilöiden maahantuonnin arvonlisäveron perii jatkossakin Tulli. Yritys ilmoittaa jatkossa maksettavan ja vähennettävän arvonlisäveron samalla lomakkeella eikä sen tarvitse erikseen maksaa ensin arvonlisäveroa Tullille ja sitten vähentää sitä kyseisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisävero lasketaan tullausarvosta ja kotimaan rahtikustannuksista. Tullauspäätös tulee toimittaa tilitoimistoon.

Koulutuskustannukset
Työnantajan maksama koulutus on tähän saakka verotettu työntekijän palkkana, jos työntekijä on koulutuksen myötä saanut uuden ammattitaidon, ammattinimikkeen tai perustutkinnon. Jatkossa työnantaja voi maksaa esimerkiksi työntekijän ajokortin tai ammattitutkinnon. Edellytyksenä on, että koulutuksesta on hyötyä myös työnantajalle eikä koulutuksen maksaminen ole palkkio tehdystä työstä.